MARKDOWN 78
Untitled Guest on 16th January 2021 02:25:50 PM

INTE MYCKET TILL RUNDNINGSFÖRSÖK— Lampers vs GW Persson januari 2021 —

Den 10 juni 2020 redovisade då Nya Palmegruppen med Krister Petersson i spetsen att SE är Olof Palmes baneman och att SE inte går att komma runt, d.v.s. det går inte att förklara bort honom trovärdigt som gärningsman utifrån de brottsplatsfakta som framkommit under 34 år genom en ojämförbar resursinsats i form av tid och kostnad i svensk kriminalhistoria.

Gärningsbeskrivningen som presenterades var mycket snäv, i princip från skotten 23.21 till SE:s möte med Yvonne N och Ahmed Z på David Bagares gata 26 vid 23.23-tiden.
— Åtminstone nio vittnen på mordplatsen kunde peka ut att mördarens signalement överensstämde med SE. Ingen kom ihåg SE som vittne på mordplatsen trots att han hade gärningsmannasignalement medan övriga nyckelvittnen fick alibi av en eller flera andra på mordplatsen. SE kunde bara trovärdigt peka ut Lisbeth Palme och Anders B som varande på brottsplatsen efter mordet, de två mördaren kunde se i samband med skotten.
— Till dessa nio mordsplatsvittnen är också Lars J:s och Yvonne N:s iakttagelser medtagna i gärningsbeskrivningen, för SE mycket komprometterande.
— Kanske tyngst av allt är ändå vad SE själv berättade för väktarna när han återvände och när han dagen efter misstänkliggjorde Lars J.
Av väktarnas vittnesförhör framgår att den svårt chockade (som Lisbeth Palme och Anders B) och osammanhängande SE befann sig vid Palmes kropp när statsministern inledningsvis en kort stund låg framstupa och hopkrupen (”spinal chock”) innan han blev vänd på rygg av Anna H och Stefan G. Ytterligare klargörs av förhören att SE:s uppgifter inte är trovärdiga när det gäller SE:s varande som vittne på mordplatsen efter skotten.
SE:s tips till PU den 1 mars 12.20 placerade SE bevisligen på brottsplatsen. HH:s första presskonferens började då kl. 12 på lördagen. Åtta minuter in i den kompletterade han GM:s signalement med en keps. Om väktarna lyssnade på detta måste de ha förstått, hur osannolikt det än lät, att det var SE som eftersöktes, 23.19, kepsen m.m. SE eller hans dikterare verkar varje fall ha lyssnat, för tolv minuter senare, 12.20, ringde då SE till polisen och misstänkliggjorde Lars J och berättade första ansatsen av den osannolika förväxlingshistorien som han konkretiserade den 10 mars. Före kepsen 12.08 hade SE berättat för ett flertal personer, bl.a. för SVD, att han varit på mordplatsen, men i de berättelserna fanns varken Lars eller första embryot till förväxlingshistorien med. Den saknade dessutom helt vittnesstöd.
Mycket sannolikt såg SE från första trappavsatsen _(trappsteg 32 av 89)eller andra (trappsteg 48)_ Lars J, därifrån det var möjligt att ana ”man i tjugoårsåldern”. Lars var i samband med detta vänd ned mot Sveavägen. Under den korta tid som SE var synlig under flykten hade han det upprepande beteendet att vända sig om och titta efter förföljare vilket Hans J, Lars J och Yvonne N vittnat om.
Lars J återvände till Sveavägen efter att ambulanserna lämnat 23.28, troligt senare och han säger i programmet att han inte såg SE på platsen. Likaså finns heller inte SE med på något foto och fotograferna anlände kanske nära Lars återvändande. Av materialet framgår att SE kan ha återvänt till Skandia redan vid 23.30 – 23.35-tiden,
— Ingen av nyckelvittnena i gärningsbeskrivningen har heller efter mer än 7 månader läckt till media att det inte var SE som de såg. Likaså har inte de två, Henry O och Inge M, som PU har pekat ut att de har gett SE ett felaktigt alibi försökt att påtala att Nya Palmegruppen har fel.

Utanför gärningsbeskrivningen, 23.21 – 23.23, finns då mängder av indicier mot SE som exempelvis (enbart 28 februari):
— SE:s återvändande till Skandia vid 21.05-tiden efter att han ”varit ute och druckit middag igen”.
— Källardörren som larmades 22.35. Av en senare intervju med personal La Carterie framgår att de troligtvis inte var nere i källaren så sent utan allt skyltmaterial hade blivit uppburen till butiken tidigare under kvällen. Återstår då bara SE som kan ha öppnat dörren 22.35.
— Nicola F såg en man vid ”norra reklampelaren” 23.19,55 när denne gick efter paret Palme. Mannen hade blå jacka ner på låren, hade ”konstig” gångstil och NF som kunde detaljstudera mannen framifrån på nära håll under några sekunder kunde därför åldersprecisera honom till lite äldre än förhörsledarens 44 år. ”Äldre man” har också bekräftats av taxiföraren Anders D DIREKT på mordplatsen efter skotten när Anders minnesbild var opåverkad. PU stämde också av åldern med Yvonne N genom att testa hennes åldersuppfattning på en ”äldre man” vilket besannades. PU hade tänkt att låta NF vittneskonfrontera AB. Praktiska problem, AD:s och YN:s ”äldre män”, blå jacka ner på låret, ”konstig gångstil” övertygade PU om att NF som YN också hade mött GM, så konfrontationen behövdes inte. NF är ett nyckelvittne, kanske det främsta. På årsdagen 1987 var Nicola det enda mordplatsvittnet som blev vallad på och runt omkring brottsplatsen. Övriga tjugo fick stanna hemma. Skälet till det var då att NF var den enda som kunde peka ut GM (Hur kunde NF göra det som de andra inte kunde tro….).

— Efter skotten finns iakttagelser av en flyende man med SE-uppseendeväckande beteende och SE-signifikanta signalementsdetaljer vid Regeringsgatan 85 kl. 23.25, Snickarbacken 2 kl. 23.26 och i taxi från Rådmansgatan 54 vid 23.48 – 23.50-tiden till Häggvik. Till det då SE:s uppseendeväckande återvändande till väktarna på Skandia.

— Så Lampers vs GW Persson —

TV4 och SVT hade mer eller mindre utlovat att visa på att Nya Palmegruppens ”SE går inte att runda” inte håller.

— Först ut var TV4 den 3 januari med GW Persson, en garant för höga tittarsiffror. En upprörd GW öste på – likt tidigare andra SE-tvivlande MOP-profiler som nu fullständigt tystnat – mot gärningsbeskrivningen med att väktaren HO och Inge M med sin Dekorimaman ger SE alibi och att handledsväskan var för liten för att rymma en magnumrevolver. Till det då att SE hade bråttom till tunnelbanan och att SE befunnit sig på brottsplatsen efter skotten som vittne. Dessutom att SE inte var ett dugg lik CP som LP pekat ut som GM.

För bara fem år sedan var GW kanske det främsta hoppet för att man skulle få uppleva en lösning på mordgåtan. Nu verkar han vara helt avskuren från MOP-inside information och verkar heller inte ha orkat ta till sig den tillgängliga SE-information som kommit fram under de senaste åren. Tror verkligen GW att Krister Pettersson och utredarna skulle ha vågat peka ut SE för hela världen om de inte innan hade trovärdiga svar på de före TP 2018-05-23 starkaste argumenten för SE:s oskuld?? Eller?
+ HO minns inte 23.19 hundra dagar efteråt som framgår av olika förhör och PM. SE tjatade om efteråt för väktarna att han hade så bråttom till tunnelbanan varför han inte hade tid att stanna till 23.19 vilket var kutym enligt Roland B. SE hade nämligen sagt 1 mars till personalmannen att han gick direkt ut vilket då RB fann underligt och SE kom på.

Det går att hitta en möjlig förklaring i materialet till HO:s nödlögner i god tro.
+ GM kom ikapp Palme, inte väntade in honom. Inge M:s Dekorimaman från 14 mars var Anders B stående under 3 – 4 minuter EFTER skotten vid Dekorimas ingång (Vittnesstöd: Cecilia A och Inge M (1 mars). Lisbeth Palme och Anders B såg ingen väntande Dekorimanan vid skyltfönstret).
+ SE gick inte 23.19 söderut mot icke-alternativet tunnelbanan med avgångstid om en halvtimma (23.48) utan istället norrut mot regelbundna Täby-nattbussen 691:s hållplats Stadsbiblioteket (Vittnesstöd Nicola F).
+ Handledsväskan var för liten för att rymma den antagligen 22.35 lånade revolvern. SE:s väskproblem uppe på DBG berodde rimligtvis att det kilotunga mordvapnet var för otympligt att springa med i fickan i den tunna fladdrande rocken.

Krister Petersson har verkligen stuckit ut hakan inom rättsväsendet genom att visa på att PU gav SE ett helt felaktigt alibi 1987 vilket antagligen inte är populärt inom gamla PU där många har lagt ner sin själ i MOP under många år och nu inte får vara med. Är det bara därifrån GW numera får sina uppgifter?

— Den 11 januari var det SVT:s tur som skickade in journalisten Lasse Lampers med ”Palmemördaren”. Lampers har sagt i media att han för de flesta indicierna i gärningsbeskrivningen kan visa på bättre och mer logiska och alternativa förklaringar än PU:s och Thomas Pettersons som skulle göra att han som första person då skulle kunna runda SE efter snart 35 år!

Av det blev som väntat inte ens minsta försök i programmet vilket hade varit intressant att få höra. Sparar Lampers det till sin bok?

Istället hade SVT-reportern med en granne till SE, utan kunskap om politiska mord eller insatt i misstankarna mot SE, som skulle intyga att SE är oskyldig. Det förde tankarna till Kulturprofilens hustru som i domstolen skulle visa på att profilen var en reko och rättskaffens karl och make och inte kunde ha gjort de brott han anklagades för trots de allvarliga misstankarna mot honom.
1998 lät GRK de högt ansedda profilerarna James W Clarke och Robert Ressler ta fram varsin GMP för MOP. Varför fick inte de med sin MOP-kompetens också komma till tals om SE:s personlighetsdrag?

I programmet hade också Lampers tagit med ”Vapensamlarens” äldsta dotter Ulrika.
Det är långsökt att ”Vapensamlaren” Willy G visste om Palmes biobesök före 21.10 och att det var Willy som kontaktade SE istället för tvärtom. Att belöningen på 50 miljoner inte har blivit utbetald kan tala för att det är bara SE:s och Willys familjer som känner till vad som hände den 28 februari, ingen skulle tjäna på belöningen.

I förhören hade hennes yngre syster, den 1986 femtonåriga Filippa i princip gett SE alibi. Förhörsledarna kunde snabbt konstatera att hennes berättelse inte var trovärdig vilket då MOP-kopplade ihop SE med Willy G, så att det inte bara fanns en vänskapskoppling mellan de två.
Filippa kan möjligtvis ha fått sin naiva och enfaldiga historia av ”farbror SE” som skulle visa på att hon inte hade sett honom vid Grand eller efter östra Sveavägen eftersom hon uppehöll sig i området samtidigt med Grandmannen. Så därför måste Grandmannen ha varit en anonym person för henne, ifall hon skulle bli förhörd.

Vad PU däremot tror om Ulrika är mer svårbedömt då förhören är kraftigt maskade vilket går att undra varför. Hon kan ha gett sin pappa ett icke kontrollerbart och icke trovärdigt alibi i form av att Vapensamlaren befunnit sig på kvällen på Bacchi Wapen i Gamla Stan på en tillställning anordnad av den brasilianska ambassaden. Ulrikas fråga i programmet om varför pappan skulle ha lånat ut ett spårbart mordvapen till SE för tankarna till exfruns ”väskan var för liten”, d.v.s. ett icke trovärdigt försök från exfrun att visa på att hennes exman var oskyldig. Hur kunde Ulrika veta att pappan inte hade icke spårbara vapen?
Det som däremot är svårt att se är att Willy G skulle ha kunnat lita på SE som ingen trodde på. I så fall fick SE tag på ett vapen från annat håll till 23.21. Eget gömt på Skandia?

Lampers hade även med Fredrik T som praktiserade på Skandia under tiden för mordet. I programmet säger praktikanten att ”SE var med då” och han sa det antagligen måndag den 10 mars efter att SE hade återvänt från vintersemestern i Idre.

Det som däremot är intressant om praktikanten framkom inte i programmet är att Fredrik hörde en vecka innan, måndag den 3 mars, att SE talade i telefon med någon om sina bravader 28 februari. SE skulle då 3 mars ha varit på Idresemestern sedan lördag den 1 mars.

Det finns även andra vittnen på Skandia än Fredrik T som kom i kontakt med SE just på måndag den 3 mars.

Till folk på Skandia som Fredrik med flera, hävdade SE att han hade sprungit efter gärningsmannen. Det kan han antagligen bara ha gjort den 3 mars, dagen därpå framträdde ju Lars J och berättade sin historia i Aftonbladet. Samme Lars som SE utnämnt 1 mars till misstänkt. Det innebar slutet för SE:s möjlighet att hävda att han sprungit efter gärningsmannen.
Måndagen den 10 mars backade nämligen SE tillbaka till sin första version att han sprungit efter poliserna. Just det här att han växlade mellan att ha sprungit efter gm och polisen, styrdes av vittnesuppgifterna från YN den 2 mars och Lars J 4 mars.
SE kunde inte gärna säga en sak till sina kollegor på Skandia, och en annan sak i sitt vittnesmål till polisen. Kan SE verkligen ha tänkt ut det själv?

Exfrun har både i PU förhör och i intervjuer med Thomas Pettersson berättat hur upprörd hon var över att de inte kunde åka upp till Idre på lördagen som planerat utan att de fick vänta till söndag den 2 mars. Varför var det så viktigt att undanhålla att SE varit på Skandia på måndagen? Var SE tvungen att hämta något viktigt som han inte kunde göra under helgen då det kunnat väcka misstankar? Något avgörande bevis som han gömt under flykten på Skandia?

— Lampers vs GW Persson: 1 – 0 —

Ytterligare klarhet om SE:s skuld, för de som anser att det behövs, lär komma med Kammarrättens beslut att SE-relaterade förhör inte skall maskas så hårt. Dessutom kommer förhoppningsvis snart, den av Filter sedan i somras utlovade uppdaterade versionen av Den osannolika mördaren. 2.0?

(FOTO: Fredrik T – Praktikanten på Skandia februari – mars 1986)

Paste is for source code and general debugging text.

Login or Register to edit, delete and keep track of your pastes and more.

Raw Paste

Login or Register to edit or fork this paste. It's free.